Država in družba Pravna pomoč

Ali sem upravičen do brezplačne pravne pomoči, oprostitve plačila sodnih taks, kako vložim nadzorstveno pritožbo nad delom pravosodnega organa ...

Brezplačna pravna pomoč

Zagotavljanje pravice do sodnega varstva socialno ogroženim osebam.

Oprostitev plačila sodnih taks

Za oprostitev lahko zaprosite, če bi bila s plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi preživljate sebe in družino.

Zahteva za popravo krivic

Upravičene osebe so bivši politični zaporniki in svojci žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja.

Nadzorstvena pritožba nad delom pravosodnega organa

Če menite, da sodišče v vašem primeru po nepotrebnem odlaša z odločanjem, lahko vložite nadzorstveno pritožbo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno