Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Država in družba: Sodni postopki in pravna pomoč

Ali sem upravičen do brezplačne pravne pomoči, oprostitve plačila sodnih taks, postopki pred sodiščem ...

Uveljavljanje zahtevkov pred sodiščem

Ali ste se znašli v sodnem postopku? Na spodnjem seznamu izberite tistega, ki vas zanima in se seznanite z njim – kako se postopek začne, kdo so ...

Mediacija v sodnih postopkih

Mediacija je prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov.

Brezplačna pravna pomoč

Zagotavljanje pravice do sodnega varstva socialno ogroženim osebam.

Oprostitev plačila sodnih taks

Za oprostitev lahko zaprosite, če bi bila s plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi preživljate sebe in družino.

Zahteva za popravo krivic

Upravičene osebe so bivši politični zaporniki in svojci žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja.

Nadzorstvena pritožba nad delom pravosodnega organa

Če menite, da sodišče v vašem primeru po nepotrebnem odlaša z odločanjem, lahko vložite nadzorstveno pritožbo.

POVRATNE INFORMACIJE