Pogosto vprašanje

V:
Na podlagi katerega predpisa in njegovega člena lahko zaprosim za izdajo dvojnika orožne listine, ki sem jo izgubil?
O:
19. člen Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju določa:

Kdor pogreši orožje ali orožno listino iz 10., 12., 13., 14., 17., 18. in 41. člena tega pravilnika, mora o tem nemudoma obvestiti najbližjo policijsko postajo, v roku 8 dni pa tudi pristojni organ, ki mu prijavo potrdi na obrazcu št. 12.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno