Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Država in družba: Orožje

Kako pridobim orožni list, kako pridobim dovoljenje za nabavo orožja oziroma delov orožja, si lahko orožje sposodim …

Dovoljenje za nabavo orožja

Dovoljenje za nabavo orožja dovoljuje posamezniku nabavo orožja in se izda z veljavnostjo šestih mesecev.

Orožni list

Za posedovanje in nošenje orožja morate pridobiti ustrezno orožno listino.

Orožna listina za posest oziroma nošenje orožja

Za posedovanje in nošenje orožja morate pridobiti ustrezno orožno listino.

Dovoljenje za zbiranje orožja

Orožje lahko zbira oseba, ki ima dovoljenje za zbiranje orožja.

Izguba orožja ali orožne listine

Kdor pogreši orožje ali orožno listino, mora o tem nemudoma obvestiti najbližjo policijsko postajo, v roku osmih dni pa tudi pristojno upravno enoto, ...

Dovoljenje za nabavo delov orožja ali streliva

Dovoljenje za nabavo streliva dovoljuje osebi nabavo streliva in se izda z veljavnostjo šestih mesecev.

Prijava najdenega orožja ali streliva

Kako ravnati z najdenim orožjem ali strelivom?

Dedovanje orožja

Oseba, ki podeduje orožje, pridobi lastninsko pravico na orožju, vendar pa s tem ne pridobi pravice do posesti orožja.

Posoja orožja in dajanje orožja v uporabo

Lovec ali športni strelec si lahko sposodi orožje, če se je njegovo orožje pokvarilo, če bi rad preizkusil novo lovsko ali športno orožje ipd.

Prenos orožja v državo članico EU

Oseba, ki želi prenesti orožje na ozemlje drugih članic Evropske unije, lahko to stori na podlagi evropske orožne prepustnice.

Prenos, vnos, iznos ali promet orožja ali streliva na zunanjih mejah EU

Čez državno mejo lahko prenašate samo orožje in strelivo tiste vrste, ki se sme nabavljati in imeti v posesti v Sloveniji. Prenos orožja prek državne ...

POVRATNE INFORMACIJE