Pogosto vprašanje

V:
V kakšnem roku moram vložiti zahtevo za odškodnino?
O:
Zahteva mora biti vložena v roku:

a) 6 mesecev od dneva storitve dejanja, kadar se uveljavlja odškodnina na podlagi Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (domneva neplačevitosti). Če upravičenec zaradi telesnih poškodb ni sposoben vložiti zahteve v tem roku, mora zahtevo vložiti najpozneje v 3 mesecih od dneva, ko so prenehali obstajati razlogi, zaradi katerih ni mogel vložiti zahteve, najpozneje pa v 5 letih od dneva storitve dejanja.

b) 3 mesecev od prejema:
- odločbe ali obvestila, da izvršba ni bila uspešna oziroma,
- podatkov, iz katerih izhaja, da izvršba ni možna (izvršbe zaradi tega ni bilo mogoče niti predlagati).


Druga pogosta vprašanja in odgovori nanje, veljavni Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, zloženka v pdf obliki ter obrazci in navodila so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.