Pogosto vprašanje

V:
Pod kakšnimi pogoji se prizna odškodnina?
O:
Odškodnina se prizna le prosilcu, ki je državljan Republike Slovenije ali državljan druge države članice Evropske unije (formalni pogoj). Drugi (materialni) pogoji za priznanje odškodnine, ki morajo biti izpolnjeni, so:

a) da obstaja utemeljen sum, da je bilo proti prosilcu storjeno nasilno naklepno dejanje,

POMEMBNO: nasilno naklepno dejanje je po Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (v nadaljevanju ZOZKD) dejanje:

- storjeno z neposrednim napadom na življenje in telo ali
- z uporabo sile ali kršitvijo spolne nedotakljivosti in
- za katero se sme po kazenskem zakoniku izreči kazen enega ali več let zapora.

Za kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, oziroma kazniva dejanja, ki v znakih kaznivega dejanja ne zajemajo »sile«, se odškodnina po ZOZKD ne more priznati. Oškodovanec pa lahko vedno in neodvisno od postopka priznavanja odškodnine po ZOZKD odškodnino uveljavlja v sodnem postopku.

b) da je bilo dejanje storjeno na ozemlju Republike Slovenije, na slovenski ladji ali slovenskem zrakoplovu ne glede na to, kje se nahaja ta ob storitvi dejanja,

c) da je bilo dejanje zaznano ali naznanjeno in obravnavano kot kaznivo dejanje,

d) da na strani prosilca ne obstajajo okoliščine, zaradi katerih po Obligacijskem zakoniku ni mogoče zahtevati povrnitve škode (ravnanje prosilca ob dejanju in po njem, njegov prispevek k nastanku škode),

e) da je zaradi dejanja prosilec utrpel telesno poškodbo, okvaro zdravja ali duševne bolečine,

f) da je bila prosilcu z dejanjem storjena škoda, priznana s tem zakonom,

g) če je verjetno, da storilec dejanja ne bo mogel izplačati odškodnine za škodo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno