Pogosto vprašanje

V:
Ali za spremembo naslova potrebujem priložiti dva izvoda sprememb temeljnega akta?
O:
Če naslov sedeža ni sestavni del temeljnega akta, vam vlogi ni potrebno priložiti temeljnega akta v dveh izvodih. Če pa je naslov sestavni del temeljnega akta, pa je vlogi za registracijo sprememb potrebno priložiti sprejeto spremembo v dveh izvodih (aneks člena temeljnega akta, kjer je napisan naslov sedeža). V obeh primerih se plača upravna taksa.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno