Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Društva, javne prireditve in shodi: Javne prireditve in shodi

Organizator javnega shoda oziroma javne prireditve je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti policiji.

Organizator javnega shoda ali javne prireditve je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti policiji, v določenih primerih, ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih, pa mora organizator zaprositi za dovoljenje upravne enote.

Predlagamo, da za konkretneše informacije glede izvedbe prireditve ali shoda, ki ga nameravate organizirati, uporabite vodič, ki vas bo preko vprašanj vodil do opisa izvedbe potrebnih dejanj in nabora obveznih prilog, ki jih boste morali priložiti prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja.

Prijava javne prireditve oz. shoda

Vloga za prijavo javne prireditve oz. shoda, krajevno pristojni policijski postaji. Organizator prijavi shod/prireditev najmanj tri dni pred dnevom shoda oz. najmanj pet dni pred dnevom prireditve policijski postaji, oz. policijskemu oddelku ali policijski pisarni, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve oziroma shoda - UE

Prošnjo za izdajo dovoljenja morate vložiti pri upravni enoti, na območju katere se priredi shod oziroma prireditev, prošnjo za prireditev na cesti, ki poteka na cesti z območja dveh ali več upravnih enot, pa pri upravni enoti, na območju katere se bo prireditev začela.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur.


Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanje kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

Dovoljenje je potrebno za:

 • shode ali prireditvena javni cesti, če predstavljajo izredno uporabo ceste,
 • mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja v kolektivnih športih, če na njih sodeluje vsaj en klub prve državne lige,
 • prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oz. predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženje,
 • prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev,
 • prireditve, kjer obstaja nevarnost utopitve,
 • prireditve z zbiranjem živali.


Dovoljenje za javno prireditev se lahko izda za več istovrstnih prireditev za čas, ki ga določi pristojni organ, ki ni daljši od 6 mesecev. Če organizator shoda oziroma prireditve ne izvrši ukrepov, določenih v izdanem dovoljenju, pristojni organ prekliče izdano dovoljenje.

Prepovedano je organizirati shode oz. prireditve z namenom, da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oz. pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj, ali z namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda oz. oviranja javnega prometa. Prepovedano je organizirati shode oz. prireditve na prostem v neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, če bi shod oz. prireditev lahko ovirala varovanje teh objektov.

Pristojni organ prepove shod oz. prireditev v naslednjih primerih:

 • ko organizator ni izkazal zadostnih ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, varnosti javnega prometa, varstva okolja, brezhibnosti naprav ali varne uporabe predmetov, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje, zdravje ali premoženje ljudi,
 • če je uporaba prireditvenega prostora prepovedana z odločbo državnega organa,
 • če minister, pristojen za zdravstvo, v mejah zakonsko določenih pooblastil prepove zbiranje ljudi na določenih javnih mestih.
POVRATNE INFORMACIJE