Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve oziroma shoda - UE

Prošnjo za izdajo dovoljenja morate vložiti pri upravni enoti, na območju katere se priredi shod oziroma prireditev, prošnjo za prireditev na cesti, ki poteka na cesti z območja dveh ali več upravnih enot, pa pri upravni enoti, na območju katere se bo prireditev začela.

Navodila

Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti najmanj 7 dni pred dnevom shoda oziroma 10 dni pred dnevom prireditve, za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in druge prireditve na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot, pa najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki (podatki o prijavitelju) v obrazec prenesejo samodejno. V obrazec morate vnesti vse podatke o prireditvi in organizatorju in priložiti potrebne priloge.

V vlogi za izdajo dovoljenja za shod oz. prireditev je potrebno navesti:

 • podatke o organizatorju shoda oz. prireditve,
 • kraj, čas in trajanje shoda oz. prireditve, program in predvideno število udeležencev,
 • osebne podatke vodje shoda oz. prireditve in vodje rediteljev; če rediteljsko službo opravlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo varovanja ljudi in premoženja, pa tudi njegove podatke,
 • osebne podatke pooblaščenca organizatorja za vročitve na sedežu pristojnega organa ter način obveščanja,
 • način varovanja shoda oz. prireditve z navedbo števila rediteljev ter ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.

Vlogo podpišete z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi, ki jo prijavlja, obvestil lokalno skupnost (občino), kjer bo shod ali prireditev potekala (kopija dopisa, potrdilo o oddani pošiljki ipd.),
 • soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora (najemna ali druga pogodba ali pisno soglasje),
 • dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom, če bo uporabljal naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot ga določa Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,
 • izpolnjeno prilogo 15 Pravilnika o službi NMP, oceno o tipu prireditve in obrazložitev ocenjenih meril iz Priloge 16 Pravilnika o službi NMP, oddaljenost prireditve od najbližjega izvajalca službe NMP (v kilometrih in minutah nujne vožnje) ter dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvi glede na tip prireditve (za prireditve, na katerih je potrebno zagotoviti zdravstveno varstvo),
 • dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za promet in elaborat zapore ceste ali tipsko shemo začasne prometne ureditve, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste (če gre za izredno uporabo ceste),
 • opis oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega znaka, s katerim bodo označena vozila za spremljevalno osebje na prireditvi na cesti, če prireditev poteka po prireditveni progi (cestišču ali delu cestišča, po katerem se udeleženci prireditve vozijo, tečejo ali kako drugače premikajo),
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav ali varni uporabi predmetov, če se bodo pri izvedbi uporabljale naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev oziroma premoženje,
 • druga dokazila o varni izvedbi (obvestilo o zagotavljanju požarne varnosti, zdravstvene oskrbe ipd.),
 • priloge in dovoljenja, ki jih zahtevajo posebni predpisi.
Stroški postopka
Namen Strošek
Dovoljenje za javno prireditev (elektronska vloga)
18,10 EUR
Navodila

Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti najmanj 7 dni pred dnevom shoda oziroma 10 dni pred dnevom prireditve, za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in druge prireditve na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot, pa najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

V vlogi za izdajo dovoljenja za shod oz. prireditev je potrebno navesti:

 • podatke o organizatorju shoda oz. prireditve,
 • kraj, čas in trajanje shoda oz. prireditve, program in predvideno število udeležencev,
 • osebne podatke vodje shoda oz. prireditve in vodje rediteljev; če rediteljsko službo opravlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo varovanja ljudi in premoženja, pa tudi njegove podatke,
 • osebne podatke pooblaščenca organizatorja za vročitve na sedežu pristojnega organa ter način obveščanja,
 • način varovanja shoda oz. prireditve z navedbo števila rediteljev ter ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.
Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi, ki jo prijavlja, obvestil lokalno skupnost (občino), kjer bo shod ali prireditev potekala (kopija dopisa, potrdilo o oddani pošiljki ipd.),
 • soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora (najemna ali druga pogodba ali pisno soglasje),
 • dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom, če bo uporabljal naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot ga določa Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,
 • izpolnjeno prilogo 15 Pravilnika o službi NMP, oceno o tipu prireditve in obrazložitev ocenjenih meril iz Priloge 16 Pravilnika o službi NMP, oddaljenost prireditve od najbližjega izvajalca službe NMP (v kilometrih in minutah nujne vožnje) ter dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvi glede na tip prireditve (za prireditve, na katerih je potrebno zagotoviti zdravstveno varstvo),
 • dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za promet in elaborat zapore ceste ali tipsko shemo začasne prometne ureditve, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste (če gre za izredno uporabo ceste),
 • opis oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega znaka, s katerim bodo označena vozila za spremljevalno osebje na prireditvi na cesti, če prireditev poteka po prireditveni progi (cestišču ali delu cestišča, po katerem se udeleženci prireditve vozijo, tečejo ali kako drugače premikajo),
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav ali varni uporabi predmetov, če se bodo pri izvedbi uporabljale naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev oziroma premoženje,
 • druga dokazila o varni izvedbi (obvestilo o zagotavljanju požarne varnosti, zdravstvene oskrbe ipd.),
 • priloge in dovoljenja, ki jih zahtevajo posebni predpisi.
Stroški postopka
Namen Strošek
Dovoljenje za javni shod
22,60 EUR
Dovoljenje za javni shod (društvo v javnem interesu)
Brezplačno
Navodila

Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti najmanj 7 dni pred dnevom shoda oziroma 10 dni pred dnevom prireditve, za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in druge prireditve na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot, pa najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

V vlogi za izdajo dovoljenja za shod oz. prireditev je potrebno navesti:

 • podatke o organizatorju shoda oz. prireditve,
 • kraj, čas in trajanje shoda oz. prireditve, program in predvideno število udeležencev,
 • osebne podatke vodje shoda oz. prireditve in vodje rediteljev; če rediteljsko službo opravlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo varovanja ljudi in premoženja, pa tudi njegove podatke,
 • osebne podatke pooblaščenca organizatorja za vročitve na sedežu pristojnega organa ter način obveščanja,
 • način varovanja shoda oz. prireditve z navedbo števila rediteljev ter ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.
Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi, ki jo prijavlja, obvestil lokalno skupnost (občino), kjer bo shod ali prireditev potekala (kopija dopisa, potrdilo o oddani pošiljki ipd.),
 • soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora (najemna ali druga pogodba ali pisno soglasje),
 • dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom, če bo uporabljal naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot ga določa Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,
 • izpolnjeno prilogo 15 Pravilnika o službi NMP, oceno o tipu prireditve in obrazložitev ocenjenih meril iz Priloge 16 Pravilnika o službi NMP, oddaljenost prireditve od najbližjega izvajalca službe NMP (v kilometrih in minutah nujne vožnje) ter dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvi glede na tip prireditve (za prireditve, na katerih je potrebno zagotoviti zdravstveno varstvo),
 • dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za promet in elaborat zapore ceste ali tipsko shemo začasne prometne ureditve, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste (če gre za izredno uporabo ceste),
 • opis oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega znaka, s katerim bodo označena vozila za spremljevalno osebje na prireditvi na cesti, če prireditev poteka po prireditveni progi (cestišču ali delu cestišča, po katerem se udeleženci prireditve vozijo, tečejo ali kako drugače premikajo),
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav ali varni uporabi predmetov, če se bodo pri izvedbi uporabljale naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev oziroma premoženje,
 • druga dokazila o varni izvedbi (obvestilo o zagotavljanju požarne varnosti, zdravstvene oskrbe ipd.),
 • priloge in dovoljenja, ki jih zahtevajo posebni predpisi.
Stroški postopka
Namen Strošek
Dovoljenje za javni shod
22,60 EUR
Dovoljenje za javni shod (društvo v javnem interesu)
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE