Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zunajzakonska skupnost: Nesklenjena partnerska zveza

Nesklenjena partnerska zveza je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila partnerska zveza med njima neveljavna.

Partnerja, ki živita v nesklenjeni partnerski zvezi, imata enake pravice in dolžnosti, kot če bi živela v partnerski zvezi. Nesklenjena partnerska zveza ima enake pravne posledice kot zunajzakonska skupnost tudi na tistih pravnih področjih, na katerih ima pravne posledice zunajzakonska skupnost, razen če ta zakon določa drugače. Obstoj nesklenjene partnerske zveze se, odvisno od primera, ugotavlja na različne načine.

Pravno priznanje nesklenjene partnerske zveze

Zakon o partnerski zvezi natančnejših pogojev za pravno priznanje nesklenjene partnerske zveze ne določa.

S pravnim priznanjem nesklenjene partnerske zveze za partnerja nastopijo enake pravne posledice, kot jih ima partnerska zveza, zato med partnerjema ne smejo obstajati okoliščine (zadržki), zaradi katerih bi bila njuna partnerska zveza neveljavna:

  • mladoletnost enega ali obeh partnerjev (razen z dovoljenjem sodišča),
  • sorodstvo med partnerjema (razen z dovoljenjem sodišča v utemeljenih primerih, med otroki bratov in sester ter med otroki polbratov in polsester),
  • nerazsodnost ali začasna nerazsodnost enega ali obeh partnerjev,
  • obstoječa zakonska/partnerska zveza enega ali obeh partnerjev,
  • obstoj skrbniškega razmerja (razen z dovoljenjem sodišča).

Dokazovanje obstoja nesklenjene partnerske zveze

Za dokazovanje obstoja nesklenjene partnerske zveze je pomembno, da v času trajanja zveze ni obstajal nobeden od navedenih zadržkov. Poleg tega mora takšna skupnost tudi navzven delovati kot življenjska skupnost partnerjev (trajanje skupnosti). Zakon o partnerski zvezi ne določa, koliko časa mora takšna življenjska skupnost trajati, pomembno pa je, da mora biti po vsebini enaka življenjski skupnosti, ki obstaja med partnerjema.


Ker zakon ne postavlja točno določenih pravil, kdaj oziroma po kolikem času je neko zvezo mogoče šteti za nesklenjeno partnersko zvezo, morajo posamezni organi na različnih področjih, npr. sodišče od primera do primera, presojati, ali nesklenjena partnerska zveza obstaja ali ne. Odločitev o tem vprašanju ima pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo to vprašanje rešeno.

Slovenska zakonodaja registracije nesklenjene partnerske zveze ne ureja in se register o obstoju nesklenjenih partnerskih zvez ne vodi. Potrdila o obstoju nesklenjene partnerske zveze zato ni mogoče pridobiti, ravno tako ni mogoče sprožiti samostojnega postopka izključno z namenom ugotavljanja nesklenjene partnerske zveze, temveč se obstoj takšne skupnosti vedno ugotavlja v postopku za ugotovitev določene pravice ali dolžnosti, v katerem je to vprašanje prejudicialnega pomena.

POVRATNE INFORMACIJE