Družina, otroci, zakonska zveza, partnerska zveza Zakonska in partnerska zveza

Na kateri upravni enoti je potrebno prijaviti sklenitev zakonske ali partnerske zveze, kakšen je postopek razveze …

Sklenitev zakonske ali partnerske zveze v Sloveniji

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, v kateri sta zakonca enakopravna. Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh ...

Sklenitev zakonske ali partnerske zveze slovenskih državljanov v tujini

Slovenski državljani lahko sklepate zakonske ali partnerske zveze v tujini, kjer to omogoča zakonodaja.

Razveza, razveljavitev in ugotovitev neobstoja zakonske ali partnerske zveze

Zakonska zveza preneha z razvezo zakonske zveze. Partnerska zveza preneha z razvezo partnerske zveze. V primeru neizpolnjevanja pogojev za obstoj ali ...

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (139):

Da

Ne

Delno