Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zakonska zveza: Razveza, razveljavitev in ugotovitev neobstoja zakonske zveze

Zakonska zveza preneha z razvezo zakonske zveze. V primeru neizpolnjevanja pogojev za obstoj ali veljavnosti zakonske zveze je možno vložiti predlog za ugotovitev neobstoja ali predlog za razveljavitev zakonske zveze.

Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev ali na predlog enega od zakoncev. Zakonska zveza je neveljavna, če ob sklenitvi niso bili podani z zakonom določeni pogoji za veljavnost zakonske zveze. V tem primeru se lahko vloži predlog za razveljavitev zakonske zveze. Zakonska zveza ne obstaja, če ob sklenitvi niso bili podani z zakonom določeni pogoji za obstoj zakonske zveze. V tem primeru se lahko vloži predlog za ugotovitev neobstoja zakonske zveze. V postopkih ugotovitve neobstoja zakonske zveze, postopkih za razveljavitev zakonske zveze in postopkih za razvezo zakonske zveze odloča okrožno sodišče.

Razveza zakonske zveze

Zakonca se morata, preden vložita predlog za razvezo zakonske zveze, udeležiti predhodnega svetovanja pri centru za socialno delo. Predhodnega svetovanja se udeležita zakonca osebno brez pooblaščencev.


Če se zakonca, ki sta podala predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze ali zakonec, ki je podal predlog za razvezo zakonske zveze, ne udeleži/ta obveznega predhodnega svetovanja pri centru za socialno delo, sodišče predlog za razvezo zakonske zveze zavrže.


Udeležba na predhodnem svetovanju ni obvezna zgolj v primerih, če zakonca:

 • nimata skupnih otrok, nad katerimi imata starševsko skrb;
 • je eden od zakoncev nerazsoden:
 • ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je pogrešan;
 • eden ali oba zakonca živita v tujini.

Sporazumna razveza zakonske zveze

Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, če:

 • sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema,
 • sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja,
 • sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja,
 • sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti, ali je s sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in staršema v skladu s koristjo otrok ter pridobiti o tem mnenje centra za socialno delo.

Razveza zakonske zveze na predlog enega od zakoncev

Če je zakonska zveza iz kateregakoli vzroka nevzdržna, sme vsak zakonec zahtevati razvezo zakonske zveze. Ko sodišče odloča o predlogu za razvezo zakonske zveze, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši.

Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti, ali je s sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in staršema v skladu s koristjo otrok ter pridobiti o tem mnenje centra za socialno delo.

Sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem

Zakonca, ki nimata skupnih otrok nad katerimi izvajata starševsko skrb, se lahko sporazumno razvežeta pred notarjem, če:

 • se sporazumeta o delitvi skupnega premoženja,
 • se sporazumeta o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, v katerem živita,
 • se sporazumeta o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje, in brez svoje krivde ni zaposlen.

Zakonska zveza je razvezana z dnem podpisa notarskega zapisa sporazuma zakoncev o razvezi zakonske zveze.

Razveljavitev zakonske zveze

Zakonska zveza je neveljavna, če so ob sklenitvi obstajali zakonski zadržki: če ni bilo svobodne volje zakoncev, če je zakonsko zvezo sklenila oseba, ki ni bila polnoletna, nerazsodna oseba ali oseba, ki je že poročena ali če sta zakonca v sorodstvenem razmerju ali v primeru obstoja skrbništva.

Če se zakonska zveza razveljavi, učinek zakonske zveze preneha z dnem, ko je bila razveljavljena.

Ugotovitev neobstoja zakonske zveze

Zakonska zveza je neobstoječa, če ob sklenitvi niso bili podani z zakonom določeni pogoji za obstoj zakonske zveze: da sta osebi, ki sklepata zakonsko zvezo, različnega spola; da sta osebi izjavili svoje soglasje, da skleneta zakonsko zvezo in da sta osebi svoje soglasje podali pred pristojnim državnim organom.

Če se v postopku ugotovi, da je zakonska zveza neobstoječa, takšna zveza nima pravnih posledic.

Postopek ločitve pred sodiščem

POVRATNE INFORMACIJE