Pogosto vprašanje

V:
Ali je potrebno ob prepisu v drug vrtec ponovno oddati vlogo za znižano plačila vrtca?
O:
Starši morate oddati novo vlogo za znižano plačilo vrtca, ko otroka prepišete v drug vrtec, saj gre za spremembo vzgojnoizobraževalnega zavoda.
POVRATNE INFORMACIJE