Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vrtci in varovanje otrok: Subvencija za znižano plačilo vrtca

Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka.

Elektronska vloga za osnovne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija)

Vlogo uporabite samo v primeru, če PRVIČ zaprošate za osnovne pravice in če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Vloge za PODALJŠEVANJE osnovnih pravic (otroški dodatek, vrtec, državna štipendija) se od 1.12.2018 dalje NE VLAGAJO VEČ, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Elektronski obrazec za sporočanje SPREMEMB pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Upravičenci do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca morate centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli, sporočiti spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Upravičenost in uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Do subvencioniranja programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev prijavljeno začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino.

Starši naj vlogo za znižano plačilo vrtca oddajo na pristojni center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1. 9. se vloga odda v mesecu avgustu).

Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta.

Za podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca ni potrebno oddajati posebnih vlog, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

POVRATNE INFORMACIJE