Pogosto vprašanje

V:
Ali je cepljenje otroka pogoj za vpis v vrtec?
O:
Cepljenje ni pogoj, so pa starši dolžni predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega izhaja, da je otrok zdravstveno sposoben za vključitev v institucionalno varstvo.
POVRATNE INFORMACIJE