Družina, otroci, zakonska zveza Vrtci in varovanje otrok

Pri kateri starosti lahko otroka prvič vpišem v vrtec, kdaj in kam je potrebno vložiti vlogo za znižano plačilo vrtca ...

Vpis otroka v vrtec

V vrtec lahko kadarkoli med letom vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki ...

Subvencija za znižano plačilo vrtca

Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka.

Status zasebnega vzgojitelja

Če želite izvajati dejavnost predšolske vzgoje kot zasebniki, morate pridobiti status zasebnega vzgojitelja.

Status varuha predšolskih otrok na domu

Za varovanje predšolskih otrok na domu morate pridobiti ustrezen status varuha.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (20):

Da

Ne

Delno