Rojstvo Izpodbijanje očetovstva

Očetovstvo je mogoče izpodbijati s tožbo.

Tožbo za izpodbijanje očetovstva lahko vložijo materin mož, mati, otrok in moški, ki misli, da je oče otroka. Tožba se vloži v zakonsko določenih rokih.

Osebe, ki lahko izpodbijajo očetovstvo

Mož lahko izpodbija očetovstvo otroka, ki ga je rodila njegova žena v zakonski zvezi ali pred pretekom tristo dni od prenehanja zakonske zveze, če misli, da ni njegov oče. Tožbo mora vložiti v enem letu od tedaj, ko je izvedel za okoliščine, ki vzbujajo sum, da otrok ni njegov, vendar najkasneje pet let po rojstvu otroka.


Mati lahko izpodbija, da je oče njenega otroka tisti, ki po zakonu velja za njegovega očeta. Tožbo mora vložiti v enem letu po rojstvu otroka.


Otrok lahko s tožbo izpodbija, da je njegov oče tisti, ki po zakonu velja za njegovega očeta.


Kdor misli, da je oče otroka, lahko izpodbija očetovstvo tistega, ki po zakonu velja za otrokovega očeta. Tožbo mora vložiti v enem letu od dneva, ko je bilo očetovstvo vpisano v matično knjigo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (21):

Da

Ne

Delno