Rojstvo Izpodbijanje očetovstva

Očetovstvo je mogoče izpodbijati s tožbo.

Tožbo za izpodbijanje očetovstva lahko vložijo otrokov oče, mati, otrok in moški, ki misli, da je oče otroka. Tožba se vloži v zakonsko določenih rokih.

Osebe, ki lahko izpodbijajo očetovstvo

Tisti, ki velja za otrokovega očeta po zakoniku, lahko izpodbija očetovstvo otroka, če dvomi, da je otrok njegov. Tožbo mora vložiti v enem letu od tedaj, ko je izvedel za okoliščine, ki vzbujajo dvom, da je otrok njegov.


Mati lahko izpodbija očetovstvo tistega, ki velja za očeta njenega otroka po zakoniku. Tožbo mora vložiti v enem letu od dneva, ko je izvedela za okoliščine, ki vzbujajo dvom v očetovstvo.


Otrok lahko izpodbija očetovstvo tistega, ki velja za njegovega očeta po zakoniku, in sicer v petih letih od dneva, ko je izvedel za okoliščine, ki vzbujajo dvom v očetovstvo. Petletni rok za tožbo, ki jo vloži otrok, ne sme začeti teči, preden otrok po zakonu, ki ureja pravdni postopek, ne more samostojno opravljati procesnih dejanj.


Kdor misli, da je otrokov oče, lahko izpodbija očetovstvo tistega, ki velja za otrokovega očeta po zakoniku, če hkrati zahteva, da se ugotovi njegovo očetovstvo. Tožbo mora vložiti v enem letu od takrat, ko je izvedel za okoliščine, iz katerih domneva, da je otrokov oče.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (24):

Da

Ne

Delno