Pogosto vprašanje

V:
Kako postanem rejnik oziroma kam se moram obrniti za informacije?
O:
Vse informacije o pogojih in postopkih za izvajanje rejništva lahko dobite na centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na vaše stalno prebivališče.
POVRATNE INFORMACIJE