Družina, otroci, zakonska zveza Rejništvo in posvojitev

Kako se vključiti v postopek posvojitve, kako poteka postopek posvojitve, kakšni so pogoji za posvojitev, kdo je lahko rejnik …

Posvojitev otroka

S posvojitvijo nastane med posvojiteljem in posvojencem enako razmerje kot med starši in otroci. Postopek posvojitve poteka na centrih za socialno delo.

Rejništvo

Rejništvo je posebna oblika varstva otrok, ki potrebujejo oskrbo in vzgojo pri osebah, ki niso njihovi starši.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (15):

Da

Ne

Delno