Pravice in prejemki družine Otroški dodatek

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Otroški dodatek lahko uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče.

Vloge za podaljševanje pravice do otroškega dodatka se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo več, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če se za omenjeno pravico zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!

Elektronska vloga za osnovne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija)

 
Vlogo uporabite samo v primeru, če PRVIČ zaprošate za osnovne pravice in če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Vloge za PODALJŠEVANJE osnovnih pravic (otroški dodatek, vrtec, državna štipendija) se od 1.12.2018 dalje NE VLAGAJO VEČ, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Elektronski obrazec za sporočanje SPREMEMB pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

 
Upravičenci do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca morate centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli, sporočiti spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 
Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Uveljavljanje otroškega dodatka

Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev oziroma druga oseba za otroka do 18. leta starosti, ki ima prijavljeno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji.


Če pravico do otroškega dodatka uveljavite v 30 dneh po rojstvu otroka, vam jo priznamo že z mesecem otrokovega rojstva. Če jo uveljavljate po tem roku, jo priznamo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Višina otroškega dodatka

Višino otroškega dodatka določimo glede na uvrstitev družine v enega od dohodkovnih razredov, ki so določeni v nominalnih zneskih. Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev otroškega dodatka upoštevamo tudi premoženje vlagateljev v obliki nepremičnin, vozil, denarnih sredstev ipd.


Višina otroškega dodatka glede na povprečni mesečni dohodek na osebo:

Dohodkovni

razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo

Znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v EUR)

Znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18 leta (v EUR)

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1

do 188,02

117,05

128,75

140,47

117,05

128,75

140,47

2

nad 188,03 do 313,37

100,08

110,63

121,12

100,08

110,63

121,12

3

nad 313,38 do 376,05

76,27

85,25

94,19

76,27

85,25

94,19

4

nad 376,06 do 438,72

60,16

68,64

77,28

60,16

68,64

77,28

5

nad 438,73 do 553,63

49,19

57,41

65,57

49,19

57,41

65,57

6

nad 553,64 do 668,53

31,17

39,01

46,81

31,17

39,01

46,81

7 nad 668,54 do 856,56 23,38 31,17

39,01

29,52 37,31
50,84
8 nad 856,57 do 1.034,14 20,36 28,16 35,95 23,43 31,23 40,85Pravico do otroškega dodatka priznamo za dobo največ enega leta. Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji zanjo.

Če se pravica do otroškega dodatka izteče v decembru 2018 ali kasneje, se od 1.12.2018 dalje vlog za podaljševanje pravice ne vlaga, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

OPOZORILO: Če se za pravico zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!

OPOMBA: Do otroškega dodatka v 7. in 8. dohodkovnem razredu so upravičenci upravičeni od 1.1.2018 dalje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (314):

Da

Ne

Delno