Pogosto vprašanje

V:
Ali smo upravičeni do pomoči ob rojstvu otroka?
O:
Za vse otroke, rojene od vključno 1.1.2018, je pravica do pomoči ob rojstvu otroka ponovno univerzalna in ni vezana na materialni položaj družine. Vlagatelji, ki so po dosedanji ureditvi presegali cenzus in jim je bila zato pravica do pomoči ob rojstvu otroka zavrnjena in tisti, ki vloge še niso vložili, otrok pa je rojen od vključno 1. 1. 2018 do uveljavitve zakona (17. 2. 2018), imajo možnost uveljavljati pravico še največ 60 dni po uveljavitvi novele ZSDP-1 (do 15. 5. 2018).
POVRATNE INFORMACIJE