Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravice in prejemki družine: Družinski prejemki

Družina je lahko upravičena do različnih prejemkov s strani države.

Obstaja več vrst družinskih prejemkov, do katerih so družine upravičene pod različnimi pogoji.

Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let, po 18. letu pa, če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do 26. leta starosti.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni prejemek, namenjen nakupu opreme oziroma potrebščin za otroka.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vrste in izplačila družinskih prejemkov

Vrste družinskih prejemkov:

  • starševski dodatek (mesečni prejemek, ki traja 365 dni od rojstva otroka),
  • pomoč ob rojstvu otroka (enkratni prejemek),
  • otroški dodatek (mesečni prejemek – za dobo enega leta – za otroke do 18. leta starosti),
  • dodatek za veliko družino (enkratni letni prejemek za družine s tremi ali več otroki),
  • dodatek za nego otroka (mesečni prejemek, pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebna nega zaradi zdravstvenih razlogov, vendar najdlje do njegovega 18. leta starosti, po 18. letu starosti pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti),
  • delno plačilo za izgubljeni dohodek (mesečni prejemek – dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti).


Kadar obstaja verjetnost, da družina denarnega prejemka ne bo namenila za namene, za katere ga je dobila, lahko center za socialno delo odloči, da se posamezni prejemek ne izplača v denarju, ampak v obliki konkretnih dobrin.

POVRATNE INFORMACIJE