Aktivnost Ugodnosti ob poznejšem upokojevanju

Za vztrajanje v obveznem zavarovanju vam pripadajo določene ugodnosti.

Če kljub izpolnjevanju pogojev za starostno ali predčasno pokojnino ostajate v obveznem zavarovanju, vam pripadajo ugodnosti za podaljševanje aktivne dobe.

Če ste izpolnili pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne upokojitve, a ostajate zavarovani pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, vam pripadajo naslednje ugodnosti:

  • Del predčasne pokojnine – Do prenehanja zavarovanja ali do uveljavitve delne pokojnine, a največ do dopolnjenega 65. leta starosti, mesečno prejemate 20 % predčasne ali starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve.
  • Višja odmera pokojnine – Do dopolnjenega 65. leta starosti prejemate 5 % višjo delno pokojnino kot bi ustrezala skrajšanemu delovnemu času.

Višji odmerni odstotek – Če izpolnite oba pogoja za starostno upokojitev (60 let starosti in 40 let pokojninske dobe oziroma manj v prehodnem obdobju), a ostanete še naprej vključeni v obvezno zavarovanje, se vam vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa, vendar največ do treh zaporednih let zavarovanja, vrednoti tako, da se trije meseci vrednotijo v višini 1 %.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (69):

Da

Ne

Delno