Pogosto vprašanje

V:
Kje se lahko vidi donose pokojninskih skladov v zadnjih letih?
O:
Številčni in grafični prikaz donosov je viden skorajda na vseh spletnih straneh trenutnih izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Seznam izvajalcev pa najdete na spletišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/pokojninsko_in_invalidsko_zavarovanje/dodatno_pokojninsko_zavarovanje/izvajalci_dodatnega_pokojninskega_zavarovanja/seznam_izvajalcev_dodatnega_pokojninskega_zavarovanja/.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno