Pogosto vprašanje

V:
Kako se določi višina predčasne pokojnine?
O:
Odgovor:

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove na enak način kot starostna pokojnina.

Tako odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let zmanjša za 0,3 odstotka.

Zmanjšanje pokojnine ne sme znašati več kot znaša zmanjšanje za pet let manjkajoče starosti, to je 18 odstotkov.

Zmanjšanje pokojnine je trajno. Kasnejša dopolnitev starosti, predpisane za pridobitev pravice do starostne pokojnine, na pridobljeno pravico nima vpliva.

Uživalec predčasne pokojnine ni upravičen do izplačila zagotovljene pokojnine.

POVRATNE INFORMACIJE