Aktivnost Predčasna upokojitev

Predčasna pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe.

Zavarovanec pridobi pravico do predčasne pokojnine pri starosti 60 let, če je dopolnil 40 let pokojninske dobe.

Če ste dopolnili z zakonom predpisano starost ter pokojninsko dobo lahko pri območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje podate vlogo za uveljavljanje pravice do predčasne pokojnine.

Zavarovanec pridobi pravico do predčasne pokojnine pri starosti 60 let, če je dopolnil 40 let pokojninske dobe (vanjo se štejejo obdobja, za kateraega so bili plačani prispevki (tudi obdobje prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in tudi posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine), vendar pa je odmerjena pokojnina nižja, kot pa bi bila starostna pokojnina.

Zahtevo za pridobitev pravice do predčasne pokojnine lahko brez kvalificiranega digitalnega potrdila oddate preko zavodove storitve eVloge za VSE.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (94):

Da

Ne

Delno