Pogosto vprašanje

V:
Sem invalidsko upokojen in zaradi amputacije desne noge nad kolenom prejemam 290 evrov pokojnine in 69.64 evra invalidnine. Moje zdravstveno stanje se je poslabšalo in vse kaže, da mi bodo amputirali letos tudi drugo nogo nad kolenom. Prosim za obrazložitev ali se invalidnina po izgubi tudi druge noge kaj spremeni ali ostane ista.
O:
S 1. 1. 2013 je začel veljati nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, v nadaljevanju: ZPIZ-2). Po ZPIZ- 2 je mogoče pridobiti pravico do invalidnine, to je denarnega nadomestila za telesno okvaro, na podlagi posebnega seznama telesnih okvar le za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen.
ZPIZ-2 pa zagotavlja uživalcem invalidnin, ki so pridobili pravico po predpisih, veljavnih do uveljavitve ZPIZ-2, da se izplačuje invalidnina še nadalje v znesku, kot je bil določen za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno