Pogosto vprašanje

V:
Kam je potrebno poslati pisno prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo - neposredno v želeni dom ali na Skupnost socialnih zavodov Slovenije?
O:
Tovrstna vprašanja ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/2004).

Omenjeni pravilnik določa, da se prošnjo za sprejem pošlje ali osebno preda osebi ali službi, ki je v zavodu določena za sprejem prošenj, če to omogoča informacijski sistem, pa se lahko pošlje tudi v elektronski obliki.

Iz navedenega torej izhaja, da je treba prošnjo poslati v želeni dom starejših občanov.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno