Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Upokojitev: Pridobitev pravice do dodatka k pokojnini na področju športa

Pravico do dodatka k pokojnini na področju športa lahko dobi posameznik, ki je z izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispeval k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije.

Za izplačilo dodatka mora posameznik vložiti dve vlogi. Najprej poda Predlog za priznanje pravice do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Nato pa po prejemu odločbe ministrstva posameznik vloži še Zahtevo za izplačilo dodatka o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Predlog za priznanje pravice do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa

Vloga je namenjena pridobitvi pravice do dodatka k pokojnini na področju športa zaradi izjemnih dosežkov na področju športa.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zahteva za izplačilo dodatka o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa

Vloga je namenjena uveljavljanju pravice do izplačila dodatka k pokojnini na področju športa zaradi izjemnih dosežkov na področju športa pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Predlog za priznanje pravice pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport

Predlog za priznanje pravice lahko posameznik poda pri ministrstvu, pristojnemu za šport, največ tri mesece pred pridobitvijo pravice do starostne pokojnine, ob pridobitvi pravice do invalidske pokojnine oziroma ob pričetku izplačevanja pokojnine iz tujine. Predlog za priznanje pravice lahko poda tudi potem, ko je že pridobil pravico do starostne ali invalidske pokojnine oziroma po pričetku izplačevanja pokojnine iz tujine.

Z odločbo ministrstvo ugotovi, za kateri izjemni dosežek na področju športa upravičencu pripada pravica do dodatka, in odloči o upravičenosti do dodatka ter višini dodatka, ki pripada upravičencu.

Zahteva za izplačilo dodatka pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Posameznik z izdano odločbo ministrstva uveljavlja pravico do izplačila dodatka pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Pravico do izplačila dodatka pridobi posameznik, ko pridobi pravico do starostne ali invalidske pokojnine po splošnih predpisih ali ko se mu prične izplačevati pokojnina iz tujine, oziroma od prvega naslednjega dne po vložitvi vloge za priznanje dodatka, če je vloga vložena potem, ko je že pridobil pravico do starostne ali invalidske pokojnine po splošnih predpisih oziroma po pričetku izplačevanja pokojnine iz tujine, če je ob pridobitvi pravice do pokojnine po splošnih predpisih oziroma ob začetku izplačevanja pokojnine iz tujine državljan Republike Slovenije.

POVRATNE INFORMACIJE