Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko ob uveljavitvi delne pokojnine (oziroma prav zato) ohrani svojo dejavnost za 20 ur na teden oziroma kaj se v tem primeru zgodi z njegovo dejavnostjo? Kako naj samostojni podjetnik ukrepa za pridobitev delne pokojnine?
O:
Veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki velja od 1. 1. 2013, daje podlago za priznanje pravice do delne pokojnine tudi samostojnim podjetnikom. Po določbi prvega odstavka 40. člena ZPIZ-2 namreč lahko zavarovanec iz 14., 15., 16. oziroma 17. člena tega zakona, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, pridobi pravico do delne pokojnine, če ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj 4 ure dnevno ali 20 ur tedensko.

V skladu z določbo drugega odstavka pa se delna pokojnina odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene uveljavitve, v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa, ki se do dopolnitve starosti 65 let poveča za 5 %.

Če želi zavarovanec uveljaviti pravico do delne starostne pokojnine, pri območni enoti Zavoda na območju katere je zavarovan ali pri katerikoli območni enoti Zavoda, vloži zahtevo za priznanje pravice do delne starostne pokojnine. V ta namen je Zavod pripravil obrazec – zahteva za priznanje pravice do delne starostne pokojnine/delne predčasne pokojnine. Obrazec se dobi na vsaki območni enoti ali na spletni strani Zavoda, iz obrazca pa tudi izhaja, katera dokazila so potrebna za uveljavljanje te pravice.

Če pa imate v zvezi s tem še kakšno vprašanje, se lahko obrnete na katerokoli območno enoto Zavoda ali pokličete na tel. št. 01 4745 100.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno