Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Ali lahko, kot upokojenec odprem samostojno dejavnost in kljub temu prejemam pokojnino?
V skladu z določbami ZPIZ-2 se statusa zavarovanca in status upokojenca ne moreta prekrivati, zaradi česar tudi ni mogoče, da bi upokojenec odprl samostojno dejavnost in še naprej prejemal pokojnino, saj se je v tem primeru dolžan vključiti v zavarovanje in mu pokojnina miruje. Lahko pa upokojenec odpre samostojno dejavnost za zavarovalni čas krajši od polnega, vendar najmanj za polovico polnega zavarovalnega časa, za preostanek pa prejema sorazmerni del pokojnine (delna pokojnina).

Status zavarovanca ob hkratnem statusu upokojenca pa imajo v določeni primerih in po trenutno veljavni zakonodaji le še do konca leta 2015 lahko upokojenci, ki izpolnjujejo pogoje za t.i. izvzem iz zavarovanje po zakonu, ki je veljal do leta 2013. Vendar pa je potrebno poudariti, da gre tudi v tem primeru samo za tiste upokojence, ki so se upokojili v skladu s prej veljavno zakonodajo in izpolnjevali pogoje za izvzem iz zavarovanja in ne za vse upokojence, ki so imeli odprto samostojno dejavnost.

Veljavna zakonodaja tako ne omogoča ohranjanja statusa samostjnega podjetnika ob statusu upokojenca, razen izjem po prejšnji zakonodaji, ko je upokojencem pod določenimi pogoji omogočeno opravljanje samostojne dejavnosti še do konca leta 2015.
POVRATNE INFORMACIJE