Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Delo: Ponovna zaposlitev upokojenca

Uživalec pokojnine v primeru opravljanja dela oziroma dejavnosti ponovno pridobi status zavarovanca in mu pokojnina v tem času miruje.

Ponovna zaposlitev upokojenca pomeni, da se uživalec pokojnine ponovno zaposli, prične opravljati dejavnost, začne opravljati poslovodno funkcijo v družbi, v kateri je tudi delničar oziroma družbenik ali začne opravljati kmetijsko dejavnost.

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju upokojitev ni obvezna. Tudi v primeru, ko se zavarovanec že upokoji, ima možnost ponovnega vstopa v delovno razmerje oziroma ponovno odprtje pridobitne ali druge dovoljene dejavnosti, opravljanje poslovodne funkcije oziroma opravljanje kmetijske dejavnosti.


Vendar pa zakon ne omogoča hkratnega statusa zavarovanca in upokojenca. Zato se morajo uživalci starostne, predčasne, vdovske in družinske pokojnine, ki se ponovno zaposlijo, opravljajo dejavnost ali poslovodno funkcijo v družbi, katere družbeniki oziroma delničarji so oziroma ponovno začnejo opravljati kmetijsko dejavnost, ponovno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pravica do pokojnine pa jim v času ponovne vključitve v zavarovanje miruje. Zakon določa tudi izjemo, in sicer se je dolžan ponovno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje uživalec pokojnine, ki ponovno začne opravljati kmetijsko dejavnost in njegov dohodek presega dohodkovni pogoj za vključitev, zgolj v primeru, ko ni starejši od 63 let.


Ponovno se iz enakih razlogov vključijo v zavarovanje tudi uživalci pokojnine, ki začnejo delati oziroma opravljati dejavnost v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj s polovico polnega zavarovalnega časa oziroma najmanj 2 uri dnevno ali 10 ur tedensko. V tem primeru je obvezna vključitev za sorazmerni del, za preostanek pa uživalec pokojnine še vedno prejema sorazmerni del pokojnine.


Predpisana je izguba pravice do pokojnine z dnem vzpostavitve statusa zavarovanca, v primerih ko začne ponovno delati ali opravljati dejavnost, na podlagi katere se mora vključiti v zavarovanje, uživalec invalidske pokojnine.

Način uveljavljanja pravice

V kolikor ste prejemnik starostne, predčasne, vdovske, družinske, invalidske pokojnine in ste se ponovno zaposlili, bo delodajalec za vas vložil prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od datuma ponovne vkjučitve v zavarovanje pa vam bo pravica do pokojnine mirovala oziroma jo boste izgubili, v kolikor prejemate invalidsko pokojnino oziroma boste prejemali sorazmerni del pokojnine, v kolikor se zaposlite za krajši delovni čas, vendar najmaj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.


V kolikor ste ponovno začeli opravljati dejavnost, na podlagi katere ste se dolžni vključiti v zavarovanje, ste dolžni prijavo v zavarovanje urediti sami, in sicer pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (obrazec M1). Tudi v tem primeru so posledice ponovne vključitve izguba, mirovanje oziroma izplačevanje sorazmernega dela pokojnine.

Dodatne informacije

Za pridobitev splošnih informacij je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Nekaj informacij o ponovni vključitvi v zavarovanje najdete tudi na njihovi spletni strani, na naslovu: http://www.zpiz.si

POVRATNE INFORMACIJE