Pogosto vprašanje

V:
Ali izgubim pokojnino, če opravljam delo prek podjemne ali avtorske pogodbe?
O:
Če niso podani elementi delovnega razmerja, lahko upokojenci po upokojitvi neomejeno sklepate civilne pogodbe, med katere uvrščamo tudi podjemno pogodbo in avtorske pogodbe za opravljanje avtorskega dela. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju upokojencem ne omejuje pridobivanja dodatnih dohodkov na podlagi pogodb civilnega prava in avtorskih pogodb, prav tako ni predpisan najvišji znesek, ki bi ga upokojenec na podlagi takih pogodb lahko prejel. Pojasniti pa moramo, da upokojenci po Zakonu o urejanju trga dela opravljate samo začasna in občasna dela.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (12):

Da

Ne

Delno