Pogosto vprašanje

V:
Kateri so regulirani poklici v Republiki Sloveniji, za katere potrebujem odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije?
O:
Regulirani poklici so tisti, za opravljanje katerih so predpisani posebni pogoji glede posebnih poklicnih kvalifikacij, ki jih določajo zakoni ali podzakonski akti.

Seznam reguliranih poklicev v Republiki Sloveniji je objavljen na spletni strani Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij in na spletni strani Evropske komisije.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (17):

Da

Ne

Delno