Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Brezposelnost, iskanje dela: Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica

Pogoj za pridobitev dovoljenja za opravljanje reguliranega poklica so priznane poklicne kvalifikacije.

Vsaka država članica EU lahko določi pravne pogoje za opravljanje reguliranih poklicev, zato so evropske institucije uvedle pravila za poenostavljeno vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij.

Priznanje poklicnih kvalifikacij vam v Sloveniji omogoči opravljanje reguliranega poklica, za katerega ste se usposobili v državi članici Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švicarski konfederaciji pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane.

Pristojni organ mora 2 meseca po prejemu popolne vloge izdati odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Poznamo tri načine priznavanja poklicnih kvalifikacij in skladno z njimi tri vrste vlog.


Avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij

Avtomatično priznavaje temelji na usklajenih minimalnih pogojih usposobljenosti in velja za sedem sektorskih poklicev:

  • zdravnike,
  • zobozdravnike,
  • medicinske sestre,
  • veterinarje,
  • farmacevte,
  • babice in
  • arhitekte.

Vsaka država članica EU avtomatično prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za te poklice in ne preverja usposobljenosti strokovnjaka.

Če ne izpolnjujete minimalnih pogojev za avtomatično priznanje, lahko potrdilo o poklicni kvalifikaciji pridobite po splošnem sistemu.


Priznavanje poklicnih izkušenj

Avtomatično priznavanje poklicnih izkušenj velja za poklice s področij:

  • obrt,
  • industrija in
  • trgovina.

Opravljanje teh dejavnosti v predpisanem časovnem okviru države članice EU avtomatično priznajo kot poklicno izkušnjo.

Če ne izpolnjujete minimalnih pogojev za avtomatično priznanje poklicnih izkušenj, lahko potrdilo o poklicni kvalifikaciji pridobite po splošnem sistemu.


Priznavanje po splošnem sistemu

Pristojni organ primerja usposobljenost vlagatelja z nacionalnim usposabljanjem, da bi preveril, ali med njima obstajajo znatne razlike na področjih, ki so pomembna za opravljanje poklica. Če so ugotovljene razlike prevelike za izdajo potrdila o poklicni kvalifikaciji, mora pristojni organ omogočiti odpravljanje teh razlik s preizkusom znanja ali prilagoditvenim obdobjem, ki lahko traja največ tri leta.

POVRATNE INFORMACIJE