Pogosto vprašanje

V:
Kam pošljem vlogo in katera dokazila moram predložiti?
O:
K vlogi je potrebno predložiti:
• dokazilo o državljanstvu,
• diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
• dokazilo o drugih kvalifikacijah,
• dokazila o vsebini in poteku usposabljanja.
V postopku lahko pristojno ministrstvo oziroma pristojni organ zahteva, da kandidat poleg navedenih dokazil predloži še druga dokazila.

Vloga se pošlje na pristojni organ, ki je naveden v Evidenci reguliranih poklicev za vsak reguliran poklic posebej.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno