Odtujeni osebni dokumenti

Evidenca izgubljenih, pogrešanih ali ukradenih osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

POVRATNE INFORMACIJE