Predlog predpisaPravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2016-3340-0024
Predlagatelj
Ministrstvo za kulturo

Predlog

P1_Reg_ponudnika

179,3 kB

c
P2_Potrditev_NP

164,7 kB

c
P3_Potrditev_VNP

192,7 kB

c
P4_Oblike_zapisa

240,7 kB

c
P5_Izj_spl_pogoji

154,7 kB

c
P6_Certif_HW

165,1 kB

c
P7_Certif_SW

174,6 kB

c
P8_Certif_storitev

172,1 kB

c
P9_Zahteve_FT_SW

604 kB

c
KontrS_potrditev_NP

1,5 MB

c
KontrS_certificiran

843,6 kB

c
Konkord_PETZ_ETZ

259,9 kB

c
Konkord_ETZ_PETZ

285 kB

c
o_PravilnikETZ_0_32

283,3 kB

c
o_PravilnikETZ_0_32_o

51,2 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  (2013-3340-0004)
  • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  (2005-3511-0001)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2016-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2016-III

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno