Predlog predpisaZakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2017-3330-0062

Predlog

DopisZaJavnost-2

80 kB

c
2.BesediloZZRID

604,6 kB

c
2.BesediloZZRID

261,4 kB

Arhiv predlogov predpisa

Mnenje s pripombami
Predlog Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti
Predlog Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti - medresorsko
Informacija o predpisu

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair  (32016L0801)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2017-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2017-IV
Skrajni datum na vladi2017-IV
Skrajni datum sprejema2018-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2018-II

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (9):

Da

Ne

Delno