Predlog predpisaZakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2017-3330-0062

Predlog

dopis

324 kB

c
dopis3

67,2 kB

c
dopis3

90,3 kB

ZZRID

741,2 kB

c
ZZRID

317,2 kB

Arhiv predlogov predpisa

Predlog Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti – obvestilo
Mnenje s pripombami
Predlog Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti
Predlog Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti - medresorsko
Informacija o predpisu

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair  (32016L0801)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2017-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2017-IV
Skrajni datum na vladi2017-IV
Skrajni datum sprejema2018-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2018-II
POVRATNE INFORMACIJE