Predlog predpisaPravilnik o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2017-3340-0003
Predlagatelj
Ministrstvo za kulturo

Predlog

Pravil_SFC_objav

219,8 kB

c
Pravil_SFC_objav

138,6 kB

Arhiv predlogov predpisa

Predpis - za objavo
Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
Pravilnik-1

188,7 kB

Pravilnik-1

135,6 kB

Predlagatelj
Ministrstvo za kulturo
Informacija o predpisu
Pravilnik

83,9 kB

o_Pravilnik

188,2 kB

Predlagatelj
Ministrstvo za kulturo

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije  (2010-3511-0014)
  • Zakon o javnih agencijah  (1999-1711-0010)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije  (2015-3340-0006)
POVRATNE INFORMACIJE