Predlog predpisaZakon o motornih vozilih

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2016-2430-0007

Predlog

medresorsko2

247,6 kB

c
ZMV-1-gradivo-C-10

786,9 kB

c
ZMV-1-gradivo-B-10

49,9 kB

c
ZMV-1-gradivo-A-10

117,2 kB

c
007-230-2016-38

78,5 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade
Sklep vlade
Zakon o motornih vozilih (ZMV-1) - medresorska in javna obravnava

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o motornih vozilih  (2010-2411-0015)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih  (2014-2430-0096)
Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil  (31999L0037)
  • Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila Okvirna direktiva (Okvirna direktiva) (Besedilo velja za EGP)  (32007L0046)
  • Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES Besedilo velja za EGP  (32014L0045)
  • Direktiva 2014/47/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES Besedilo velja za EGP  (32014L0047)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2017-I
Skrajni datum na vladnem odboru2017-I
Skrajni datum na vladi2017-I
Skrajni datum sprejema2017-III
Skrajni datum začetka veljavnosti2017-III

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno