Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Predlog predpisaZakon o motornih vozilih

Predlog
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2016-2430-0007

Predlog

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o motornih vozilih  (2010-2411-0015)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih  (2014-2430-0096)
Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil  (31999L0037)
  • Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila Okvirna direktiva (Okvirna direktiva) (Besedilo velja za EGP)  (32007L0046)
  • Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES Besedilo velja za EGP  (32014L0045)
  • Direktiva 2014/47/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES Besedilo velja za EGP  (32014L0047)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2017-I
Skrajni datum na vladnem odboru2017-I
Skrajni datum na vladi2017-I
Skrajni datum sprejema2017-III
Skrajni datum začetka veljavnosti2017-III
POVRATNE INFORMACIJE