Predlog predpisaUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2021-2330-0058

Predlog

SPRuredbaV2

76,7 kB

c
SPRuredbaV2

20,2 kB

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19  (2020-2611-0028)
  • Zakon o kmetijstvu  (2006-2311-0046)
Evropski predpisi
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo  (32020R0592)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2021-II
Skrajni datum na vladnem odboru2021-II
Skrajni datum na vladi2021-II
Skrajni datum sprejema2021-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-II
POVRATNE INFORMACIJE