Predlog predpisaOdlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2021-2550-0004

Predlog

ProSPS_2021-2023

254,8 kB

c
ProSPS 2021-2023

116,5 kB

VG_odlok

309 kB

c
VG odlok

166,1 kB

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o varstvu okolja  (1998-2511-0105)
POVRATNE INFORMACIJE