Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2018-2130-0036

Predlog

D_ZGD-1K_e-dem

184,1 kB

c
o_ZGD-1K_besed_objava

187,4 kB

c
o_ZGD-1K_obraz_objava

284,9 kB

c

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev (Besedilo velja za EGP)  (32017L0828)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2018-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2018-IV
Skrajni datum na vladi2018-IV
Skrajni datum sprejema2019-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2019-II

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno