Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2018-2130-0036

Predlog

VG_ZGD1K_MU2

1,4 MB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev (Besedilo velja za EGP)  (32017L0828)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2018-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2018-IV
Skrajni datum na vladi2018-IV
Skrajni datum sprejema2019-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2019-II

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno