Predlog predpisaPravilnik o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-3130-0047

Predlog

Osnutek pravilnika

51,5 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij  (2017-3130-0037)
Evropski predpisi
  • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja  (32018D1523)
  • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1524 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi metodologije spremljanja in ureditev poročanja držav članic v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja  (32018D1524)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2019-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2019-II

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno