Predlog predpisaUredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev ATM/ANS in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-2430-0028

Predlog

UrIzv373_bes

92,6 kB

c
UrIzv373_bes

92,5 kB

UrIzv373_d

428,3 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
Evropski predpisi
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011  (32017R0373)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2019-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2019-IV
Skrajni datum na vladi2019-IV
Skrajni datum sprejema2019-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2020-I

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno