Predlog predpisaPravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-2711-0014
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

EEO 2019_2

20,8 kB

o_EEO_2019_2

51,1 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti  (2010-2111-0001)
Evropski predpisi
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/169 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v dielektrični keramiki v nekaterih kondenzatorjih zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32019L0169)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/170 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v dielektrični keramiki na osnovi PZT za uporabo v nekaterih kondenzatorjih zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32019L0170)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/171 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za kadmij in njegove spojine v električnih kontaktih zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32019L0171)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/172 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah za dokončanje stabilnih električnih povezav med polprevodniškim čipom in nosilcem v integriranih paketih mikroelektronskih stikalnih vezij („flip chip“) zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32019L0172)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/173 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec in kadmij v tiskarskih črnilih za nanašanje poslikav na steklo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32019L0173)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/174 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec, vezan v kristalnem steklu, kakor je opredeljeno v Direktivi Sveta 69/493/EGS, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32019L0174)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/175 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinčev oksid v tesnilni friti, ki se uporablja pri pritrjevanju steklenih ploščic za določene laserske cevi, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32019L0175)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/176 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v površinski plasti nekaterih diod zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32019L0176)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/177 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec kot aktivator v fluorescentnem prahu sijalk na razelektrenje, ki vsebujejo svetilne snovi, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32019L0177)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/178 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v ležajih in pušah, ki se uporabljajo v določeni necestni opremi za poklicno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32019L0178)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno