Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju

Predlog
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2018-1711-0001

Predlog

ZOro-17.12.2018

160,1 kB

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Uredba (EU) št. 258/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o izvajanju člena 10 Protokola Združenih narodov o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranem kriminalu (Protokol ZN o strelnem orožju), uvedbi izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne dele in strelivo ter ukrepih glede njihovega uvoza in tranzita  (32012R0258)
  • Direktiva (EU) 2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja  (32017L0853)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2018-II
Skrajni datum na vladnem odboru2018-II
Skrajni datum na vladi2018-II
Skrajni datum sprejema2018-III
Skrajni datum začetka veljavnosti2018-III
POVRATNE INFORMACIJE