Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Mehanizmi demokratične ureditve: Kaj je zakonodajni postopek in kako poteka?

Zakonodajni postopek je postopek, ki določa način sprejemanja zakonov.

V Republiki Sloveniji državni zbor kot zakonodajno telo sprejema zakone v večfaznem postopku, če ni s Poslovnikom državnega zbora drugače določeno.

Zakon lahko predlaga vlada, poslanec, državni svet ali najmanj 5.000 volivcev. Postopek je sestavljen iz predhodne obravnave in rednega zakonodajnega postopka, ki je sestavljen iz prve, druge in tretje obravnave.

Poslovnik določa tudi skrajšani postopek, po katerem se obravnava predlog zakona v primerih, ko gre za:

  • manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona,
  • prenehanje veljavnosti posameznega zakona ali njegovih posameznih določb,
  • manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni ali s pravom Evropske unije,
  • spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred ustavnim sodiščem oziroma z odločbo ustavnega sodišča.

Poslovnik določa tudi nujni postopek za sprejem zakona, po katerem se obravnava predlog zakona kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku.

V poslovniku je določen tudi postopek podajanja mnenj in soglasij lokalnih skupnosti v zakonodajnem postopku in na kakšen način se opravlja ponovno odločanje o zakonu v primerih, ko državni svet zahteva ponovno glasovanje o zakonu.

Poslovnik pa določa tudi postopek za sprejem avtentične razlage zakona, prečiščenih besedil in postopek s predlogi zakonov po izteku mandatne dobe državnega zbora.

POVRATNE INFORMACIJE