Podpodročje Človekove pravice in temeljne svoboščine

Človekove pravice in temeljne svoboščine so urejene v Ustavi Republike Slovenije, v Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter v ostalih pravnih aktih, veljavnih v Republiki Sloveniji.

Človekove pravice in temeljne svoboščine

Človekove pravice in temeljne svoboščine so že v ustavi postavljene na posebno mesto.

Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve sta zagotovljena v Ustavi Republike Slovenije.

POVRATNE INFORMACIJE