Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pomoč pri uporabi: Elektronska oddaja vloge

Namen pomočnika je predstaviti postopek oddaje vloge in razjasniti pojme, ki se uporabljajo v omenjenem postopku.

Opis pojmov

Elektronska vloga je sestavljena iz elektronskega obrazca, informacij o ustanovah, ki lahko prejmejo vlogo, morebitnem plačilu upravnih in drugih taks ter ostalih stroškov in morebitnih zahtevanih prilogah.

Vloge so lahko:

 • vloge z obrazci, ki jih lahko izpolnite in preko spleta posredujete na pristojni organ – povsem elektronske vloge,
 • vloge, ki jih morate elektronsko podpisati,
 • vloge, pri katerih elektronsko vlogo izpolnite in oddate anonimno,
 • vloge, pri katerih postopek zahteva plačilo stroškov (plačilo izvedete preko spleta z bančno ali kreditno kartico, spletno banko ter mobilnim plačevanjem preden jo posredujete na pristojno ustanovo),
 • vloge, pri katerih postopek zahteva, da vam rezultat postopka ustanova javne uprave osebno vroči (rešitev zadeve prejmete po pošti na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v Centralnem registru prebivalstva zapisan kot vaš naslov za osebno vročanje),
 • vloge, pri katerih postopek zahteva, da obrazec oddate osebno pri ustanovi (obrazec lahko natisnete, izpolnite in ga osebno oddate na sedežu ustanove ali ga pošljete po klasični pošti).


Vsako elektronsko vlogo sistem eUprava posreduje neposredno ustanovi, ki je pristojna za izvedbo postopka in ki ste jo v postopku oddaje vloge izbrali. V primeru, da je več ustanov pristojnih za izvedbo, med postopkom sami izberete eno od naštetih pristojnih ustanov (prejemniki).

Vrste obrazcev na portalu eUprava:

 • PDF obrazec za tiskanje – takšen obrazec natisnete in ga izpolnite,
 • PDF obrazec za izpolnjevanje in tiskanje – takšen obrazec izpolnite elektronsko in nato natisnete ali dodate vlogi,
 • DOC obrazec za tiskanje – takšen obrazec natisnete in izpolnite,
 • DOC obrazec za izpolnjevanje in tiskanje – takšen obrazec izpolnite elektronsko in nato natisnete ali dodate vlogi,
 • e-obrazec – elektronski obrazec je del elektronske vloge in ga elektronsko izpolnite z namenom posredovanja ustanovi (način posredovanja ustanovi je odvisen od vrste postopka).


Prejemnik vloge je ustanova javne uprave, ki preko portala eUprava prejme vašo vlogo (vlogo državljana ali pravne osebe). Prejemnik vlogo obravnava in izvede postopek, za katerega ste podali vlogo. Prejemnik vloge vas obvesti o rešitvi postopka (sklep, odločba, izpisek iz uradne evidence, potrdilo idr.).


Ponudnik vloge je ustanova javne uprave, ki na portalu eUprava objavi elektronsko vlogo, s katero lahko začnete postopek pri organu oziroma ustanovi javne uprave (prejemniku) oddate vlogo.

Elektronski postopek je postopek na portalu eUprava, ki mu sledite v korakih, po katerih uspešno zaključite z oddajo e-vloge.

Kaj potrebujete za izpolnjevanje elektronskih obrazcev?

Podatki
Glede na vsebino posameznega obrazca najbolj pogosto potrebujete naslednje podatke: EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča. Pri elektronskih postopkih lahko potrebujete tudi številko osebne izkaznice ali potnega lista, številko prometnega dovoljenja, številko plačilne oz. kreditne kartice, datum veljavnosti plačilne oz. kreditne kartice, matično ali davčno številko podjetja, številko mobilnega telefona, naslov varnega poštnega predala idr.

Priponke
Določene vloge zahtevajo priložitev prilog k obrazcu. Največja dovoljena velikost pripete datoteke je 5 MB.

Načini prijave
Pri elektronskih vlogah, kjer se v obrazcu vpisuje osebne podatke oz. informacijski sistem eUprava podatke samodejno izpolni iz uradnih evidenc in državnih registrov, potrebujete ustrezno prijavno sredstvo npr. kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS. Ustrezna prijavna sredstva v Sloveniji izdajajo štirje overitelji: SI-TRUST (SIGEN-CA, SIGOV-CA in smsPASS), Pošta®CA, AC NLB in Halcom CA. Novost je prijava z mobilno identiteto smsPASS, s katero lahko oblikujete elektronski podpis dokumentov ter se prijavite v e-storitve, ki podpirajo smsPASS.


Elektronski podpis
Za oddajo dokumentov, ki zahtevajo elektronsko podpisovanje, si morate omogočiti elektronski podpis SI-PASS ali na svoj računalnik namestiti podpisno komponento ProXSign.

Kako lahko elektronsko oddate vlogo?

Postopek elektronske oddaje vloge poteka po korakih, ki vas samodejno vodijo po sistemu eUprava. Možnih je največ 6 korakov (7. korak je »Oddaja vloge«). Pri določenih vlogah je korakov lahko manj, odvisno od vrste vloge in obrazca. Vsi koraki v postopku elektronske oddaje vloge namreč niso vedno nujno potrebni.


Prijava v modul Moja eUprava


​Če ste prijavljeni v modul Moja eUprava, boste imeli podatke o vseh vlogah, ki jih boste oddali preko eUprave, shranjene v pregledu »Oddane vloge« v modulu Moja eUprava. Gre za podatke, kot so seznam oddanih vlog, datum oddaje posamezne vloge, informacija o posamezni vlogi, organ, ki je vlogo prejel, informacija o statusu vloge ter dostop do računa, če je bila vloga plačljiva. Nekatere vloge lahko oddate tudi, če niste prijavljeni, vendar vam v tem primeru modul Moja eUprava kasneje ne bo omogočila dostopa do podatkov o teh vlogah. Ne glede na prijavo v modul Moja eUprava pa dobite po uspešno elektronsko oddani vlogi enoznačno številko o oddani vlogi, s katero lahko kasneje pri pristojni ustanovi (prejemniku vloge) preverjate, kaj se z vašo oddano vlogo dogaja.


Koraki oddaje vloge

 1. Izpolnjevanje vloge. Izpolnite zahtevane podatke v obrazcu. V kolikor gre za e-vlogo, ki zahteva uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali mobilne identitete smsPASS, se podatki samodejno izpolnijo iz uradnih evidenc in državnih registrov.
 2. Pripenjanje prilog. K obrazcu pripnite obvezne oziroma neobvezne priloge. S klikom na gumb »Pripnite« pripnite prilogo. V primeru napake lahko prilogo izbrišete s klikom na "X" poleg datoteke. Pripeti je možno več prilog, kjer je treba upoštevati dejstvo, da je največja dovoljena velikost posamezne pripete datoteke 5 MB.
 3. Izbira namena in prejemnika. V tem koraku preverite splošne lastnosti vloge. Gre za preverjanje podatkov, kot so namen vloge in prejemnik vloge.
 4. Pregled vloge. V tem koraku preverite celotno vsebino vloge in pripadajoče priloge. V tem koraku je celotna vloga z izpolnjenimi podatki prevedena v PDF obliko in bo kot taka v naslednjih korakih posredovana izbranemu prejemniku. V kolikor želite podatke v vlogi popraviti, se lahko s klikom na gumb »Prejšnji korak« vedno vrnete en korak nazaj.
 5. Podpisovanje vloge. V kolikor vloga to zahteva jo elektronsko podpišite s storitvijo SI-PASS ali podpisno komponento ProXSign.
 6. Plačevanje. Pri plačljivih vlogah plačilo izvedete preko bančnih ali kreditnih kartic, spletne banke ali mobilnega plačevanja. Stroške (upravna taksa, drugi stroški postopka) vedno plačate na elektronski način, preden jo posredujete pristojnemu organu (prejemniku).


Vloga je samodejno elektronsko oddana prejemniku v naslednjih primerih:

 • če je vloga brezplačna in zahteva elektronski podpis, se po uspešnem podpisu samodejno posreduje izbranemu naslovniku, vam pa se na ekranu izpiše obvestilo o uspešni oddaji,
 • če je vloga plačljiva, se po uspešni izvedenem spletnem plačilu samodejno posreduje izbranemu naslovniku, vam pa se na ekranu izpiše obvestilo o uspešni oddaji,
 • če je vloga brezplačna in ne zahteva elektronskega podpisa, se v koraku »Pregled vloge« po kliku na gumb »Nadaljuj« samodejno posreduje izbranemu naslovniku, vam pa se na ekranu izpiše obvestilo o uspešni oddaji.


V vsakem koraku je postopek možno prekiniti ali popraviti, razen v zgornjih treh primerih, ko se vloga po izpolnjenih opisanih korakih samodejno pošlje izbranemu naslovniku.

Kako lahko plačate?

Sistem E-plačil vam omogoča plačevanje taks, dajatev ter drugih stroškov postopka preko spleta. Sistem E-plačil je varen in povezan s portalom Storitve javne uprave. Sistem omogoča plačevanje prek ponudnikov:

 • bančnih kartic (Maestro, MasterCard, Visa, Activa, Diners),
 • mobilnega plačevanja (VALU Moneta, Hal mBills) ali
 • spletnega bančništva (Abanet, NLB Klik).


Bančne kartice

Bistvo spletnega plačevanja s kreditnimi karticami je, da se v varnem in kriptiranem finančnem okolju lahko takoj preveri uporabnikova plačilna sposobnost in veljavnost njegovega računa pri izdajatelju kreditne kartice. Takoj, ko izpolnite naročilo z vsemi potrebnimi podatki, vključno s številko plačilne kartice, se preko spletne aplikacije pošlje zahtevek za plačilo do transakcijskega strežnika, ki izvrši kontrolo veljavnosti kartice.

Mobilno plačevanje
Če želite storitev plačati prek sistema mobilnega plačevanja, morate najprej opraviti identifikacijo z lastno mobilno številko. Na zaslon svojega prenosnega telefona prejmete SMS sporočilo z geslom, ki ga nato vnesete v za to predvideno okence na spletni strani. Po potrditvi vstopite v sistem mobilnega plačevanja ter na zahtevano plačljivo stran. Strežnik posreduje plačljivo vsebino od ponudnika k uporabniku (vam). Medtem se preveri mesečni limit, stanje na računu, znesek zahtevane vsebine ipd. Če med posredovanjem vsebine ne pride do napake ali če sami poteka ne prekinete, se posredovana vsebina zaračuna.

Spletne banke
Za uporabo spletne banke morate biti komitent banke ter potrebujete veljavno digitalno potrdilo, ki omogoča vstop v spletno banko. V kolikor spletno bančništvo že uporabljate, se postopek nadaljuje po ustaljenem postopku.

POVRATNE INFORMACIJE